Často kladené dotazy


1Co je evropská občanská iniciativa?
Evropská občanská iniciativa (dále jen ECI) je nástrojem participativní demokracie, který zavedla Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost ke konci roku 2009. ECI umožňuje občanům vyzvat Evropskou komisi, aby vypracovala konkrétní legislativní návrh na nějaké opatření, nebo od nějaké politiky ustoupila. ECI je nástrojem, pomocí kterého mohou občané přímo ovlivňovat dění a aktivity EU. Co nezní špatně, že?
2Proč to po mě chce číslo občanky?
Je nám upřímně líto, že Vás o tento údaj musíme žádat, ale není to naší vůlí a není to ani vůlí EU. Údaje, které je nutno shromáždit společně s podpisy (tj. jméno, adresu, státní příslušnost), se v jednotlivých státech EU liší. Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo, že Česká republika se bude řadit mezi státy, které při ověřování prohlášení o podpoře identifikují signatáře na základě čísla dokladu totožnosti (občanského průkazu nebo cestovního pasu). Ministerstvo vnitra ČR tento údaj potřebuje pouze proto, aby mohlo zjistit, že jsme si Vás “nevycucali z prstů“. My tento údaj nevyužíváme žádným jiným způsobem než jako potvrzení, že nejste “mrtvé duše“. Více zde: https://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-informace-o-evropske-obcanske-iniciative.aspx
3Jak jsou chráněna moje data?
My se v rámci shromažďování prohlášení o podpoře iniciativy máme příjemnou povinnost řídit se pravidly ve světě unikátním a průlomovém Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Více zde: https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_cs
4Proč bych měl tuto výzvu podepsat?
Jsou dva způsoby, kterým lze nadávat na EU – jedním je kritizovat, že něco dělá a druhý je kritizovat, že něco nedělá. Díky ECI jí však vy můžete říct, co dělat či nedělat a projevit svojí vůli. Každý podpis/hlas má značnou hodnotu a sílu. Aby byla ECI úspěšná, musíme, jakožto skupina organizátorů evropské občanské iniciativy, shromáždit alespoň milion takových prohlášení o podpoře od občanů EU a v nejméně 7 zemích musí splnit konkrétní limity ohledně počtu prohlášení (např. v ČR se jedná o 14.805 podpisů, Německu 67.680, Estonsku 4.935). Následně je třeba nechat tato prohlášení ověřit a potvrdit členskými státy, jinak není možno iniciativu předložit Komisi jako platnou. Chceme, aby byl Váš hlas v Bruselu slyšet, ale potřebujeme vaši pomoc.
5Co se stane když získáme dost podpisu?
Poté máme garanci, že se nejedná o další petici, které skončí někde v šuplíku. Iniciativa bude představena Evropské komisi a během veřejného slyšení také Evropskému parlamentu. Evropská komise může navrhnout nový zákon a ten předložit ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Celý proces bude transparentní a veškeré informace budou zveřejněny. Vůli milionů občanů se však primárně nedá snadno umlčet, a i pomocí spojenců v Evropském parlamentu je možno nutit Komisi k činnosti.
6Kdo za touto výzvou stojí?
K založení ECI je zapotřebí založit Výbor občanů, ve kterém musí být nejméně sedm lidí s bydlištěm v sedmi různých zemích EU. Členové výboru musí být starší 18 let (16 let v Rakousku a mezi požadovaných 7 členů výboru nemůžou být počítáni poslanci Evropského parlamentu. ECI tedy nereprezentuje žádný politický směr či ideologii, ale jasně formulovaný cíl, který spadá do pravomocí Evropské komise. Ve Výboru občanů této ECI je i Čech, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.